Rok 2011

1(14)/2011

Spis treści:

I. Dział kulturoznawczy

ANNA PASIUT, Ветхозаветная Троица ADAM NOWAKOWSKI, Finlandia między Rosją i Szwecją w latach 1713-1790

DYMITR GAFAROWSKI, Białoruś na uchodźstwie. Refleksja historyczna. Smutny XX wiek

II. Dział literaturoznawczy

ОЛЬГА ЛЕТКА-СПЫХАЛА, Тема душевного возрождения
человека в творчестве Ивана Сергеевича Шмелёва (на основе произведения Человек из ресторана)

OLGA LETKA-SPYCHAŁA, Rola płaczu w poezji Inny Lisnianskiej
na przykładzie cyklu На четыре стороны света (próba kognitywnej analizy)

2(15)/2011

Spis treści:

I. Dział kulturoznawczy:

EWELINA DZIADOSZ, Суть писателя – заметить то, что не заметил другой человек. Интервью с Рубеном Гальего.

CEZAR JĘDRYSKO, Miejsce jednostki w słowianofilskich koncepcjach społecznych.

BARTŁOMIEJ RUSIN, Kontrrewolucja, ale jaka? Zarys działalności politycznej Borysa Sawinkowa w latach 1917-1920.

DOROTA SZCZUDŁO, Kobieta w Związku Radzieckim.

II. Dział translatologiczny

SYLWIA DZIADOSZ, Особенности киноперевода.

WIERSZE Konstantina Dmitrienko w tłumaczeniu Eweliny Dziadosz.

3(16)/2011

NUMER SPECJALNY

Spis treści:

MARIA KRUK, Walory przyrodnicze

ANNA STAŃCZYK, Komunikacja i transport

DOROTA SZCZUDŁO, Struktura terytorialna

EWA ŚRODOŃ, Demografia

4(17)/2011

Spis treści:

I. Dział literaturoznawczy

OLGA LEWANDOWSKA Między nomadyzmem a potrzebą zadomowienia –
o poezji Czesława Miłosza i Josifa Brodskiego

MARIANNA CHŁOPEK-LABO Одиночество – вирус нашего времени на
материале романа я.вишневского одиночество в сети
II. Dział kulturoznawczy

PAULINA GORLEWSKA Produkcja rzeczywistości.
TURBINA 50000 jako wczesna realizacja założeń realizmu
socjalistycznego w kinie

ADAM NOWAKOWSKI Густав Маннергейм на русско-японской войне
1904-1905 годов

KLAUDIA GOYKE Próba stworzenia nowego człowieka – pedagogia
i psychologia w służbie utopii

III. Dział językoznawczy

IZABELA KOZERA Особенности плеонастических предпочтений
относительно глагольного вида на основании корпусного материала