Rok 2010

1(10)/2010

I. Dział literaturoznawczy

Barabara Golonko, Мотив борьбы отцов и детей в романе Зависть Ю. К. Олеши, пьесе Дракон Е. Л. Шварца и в романе Мы Е. И. Замятина

Agnieszka Piela, Pielgrzymstwo Fomy Puchowa

II. Dział kulturoznawczy

Adam Nowakowski, O tym jak w Związku Sowieckim zniszczono więzi międzyludzkie

Ewelina Rzeszódko, Od ideałów teokracji, do panowania Antychrysta – ewolucja myśli Włodzimierza Sołowiowa

III. Recenzje

Elżbieta Zielińska, Trudne pytania – trafne odpowiedzi. Recenzja książki Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej. Z Jarosławem Hrycakiem rozmawia Iza Chruścińska

Barbara Golonko, Отображение образов революции в фильме Морфий Алексея Октябриновича Балабанова

IV. Studenckie Serie Translatorskie

Irina Romańska, О прошлой жизни, гражданах с дому и… других трудностях перевода. Критический комментарий перевода на польский язык рассказа М. Зощенко Актер

Sylwia Dziadosz, Nie zrywajcie akcji oświatowej, tłumaczu! Analiza krytyczna polskiego przekładu Aktora Michaiła Zoszczenki

Monika Gąsiorska, Ile starego w nowym, czyli o polskim przekładzie Aktora Michaiła Zoszczenki

AKTOR, Michaiła Zoszczenki w tłumaczeniu Eweliny Dziadosz

AKTOR, Michaiła Zoszczenki w tłumaczeniu Dagmary Bożek, Kingi Dziwińskiej i in.

2(11)/2010

I. Dział literaturoznawczy

Patrycja Drąg, Samobójstwo Katieriny w aspekcie społecznym, literackim i psychologicznym

II. Dział kulturoznawczy

Anna Sajewicz, Ja – Andriej. Portret artysty w filmie Andriej Rublow Andrieja Tarkowskiego

Bartłomiej Rusin, Walka dyplomatyczna o przynależność państwową Galicji Wschodniej 1918-1923

Dorota Staszkiewicz, Requiem dla Związku Radzieckiego? Recepcja Życia z idiotą Alfreda Sznitkego

Anna Pasiut , Жизнь и творчество Андрея Рублёва

III. Studenckie Serie Translatorskie

Dziennik pewnego tygodnia Aleksandra Radiszczewa w tłumaczeniu Dagmary Bożek

Dziennik pewnego tygodnia Aleksandra Radiszczewa w tłumaczeniu Radosława Sandeckiego

3(12)/2010

I. Dział literaturoznawczy

Cezar Jędrysko, „Koniec". Problem śmierci w twórczości L. N. Tołstoja na przykładzie księcia Andrzeja Bołkońskiego z Wojny i pokoju

II. Dział kulturoznawczy

Gabriela Dudek, Разговорная лексика в политических текстах (на примере выступлений В. В. Путина и Д. А. Медведева)

Anna Pasiut, Жизнь Симона Ушакова

III. Studenckie Serie Translatorskie

Śmierć na czacie Iriny Dzienieżkinej w tłumaczeniu Ewy Jasińskiej, Magdaleny Kapicy, Sabiny Mężyk

4(13)/2010

I. Dział literaturoznawczy

Joanna Krzyżanowska, Romans Puszkina z realizmem i fantastyką.
Czy Dama pikowa to utwór romantyczny?

Joanna Bednarczyk, Poszukując prawdy w kobiecie. Portret kobiety
w opowiadaniu Fiodora Dostojewskiego Łagodna

II. Dział kulturoznawczy

Kamil Szubart, Geostrategiczna rola Ukrainy w percepcji Sojuszu
Północnoatlantyckiego i Federacji Rosyjskiej lat 90.

Agata Kędzior, Prawosławie a samodzierżawie. Wpływ pierwiastka
religijnego na politykę rosyjską doby carskiej

Krzysztof Jakubczyk, O tych, co deszcze wywołują i w chmurach
mieszkają. Płanetnicy w językach i kulturze Słowian

Katarzyna Suchenia, Między rockiem a poezją. O specyfice rosyjskiego
rocka w odniesieniu do rocka polskiego