Rok 2009

1(9)/2009

Spis treści:

Agnieszka Pawlak, Музеи-заповедники России

Mikołaj Mazuś, Unia Kościelna Piotra Mohyły w kontekście sytuacji prawosławia w Rzeczypospolitej pierwszej połowy XVII wieku

Łucja Reczek, Ислам в современном Азербайджане

Barbara Molawko, Tradycyjna kultura staroobrzędowców

Adam Kirpsza, Rosyjsko-japoński spór o wyspy kurylskie z perspektywy konstruktywistycznej

Wojciech Koźmic, Białoruś w czasie II Wojny Światowej

2(10)/2009

Spis treści:

Gabriela Dudek, Ценности в политическом дискурсе как средство реализации убеждения (на примере выступлений В.В. Путина)

Dagmara Nanuś, Triest – Citta del da. Obraz słowiańskiego oblicza miasta w utworach Claudio Magrisa i Marisy Madieri

Magdalena Brągiel, Ćamil Sijarić – pisarz zapomniany

Wanda Płaszewska, Religie Kaukazu

Izabela Kierońska, „Nowi ludzie" w nowej bolszewickiej rzeczywistości. Punkt widzenia gospodarzy rewolucji

Ю.С. Алекснадров, Каменные лабиринты России