Rok 2008

1(5)/2008

Spis treści:

Barbara Molawko, Współczesna białoruska muzyka rockowa

Tomasz Pugacewicz, Intelektualiści rosyjscy wobec zachodu w latach 1842-1917

Tomasz Prokop, "Idący drogą" pomiędzy chrześcijaństwem zachodnim a wschodnim. Problematyka religijna w twórczości O. Mandelsztama, jako geneza wyboru protestantyzmu

Wanda Płaszewska, Pomiędzy afirmacją a krytyką – religia w ujęciu Wasilija Rozanowa

Dagmara Bożek, „Śpiewy historyczne" Juliana Ursyna Niemcewicza i „Dumy" Konrada Fiedorowicza Rylejewa – wizja historii i inspiracja twórcza

Magdalena Szyndlarewicz, Pochodzenie mistrzów fresków w wawelskiej kaplicy świętokrzyskiej – czy to na pewno Psków?

2(6)/2008

Spis treści:

Maciej Orzechowski, Ukraińskie malarstwo cerkiewne na terenie metropolii halickiej od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej – zarys

Paulina Wójcikowska, O mitologii słowiańskiej

Emilia Borkowska, Kraj kwitnącej bawełny

Agata Kempa, Rosja i tożsamość jej myśli

Paulina Mucha, Dysydenci

Tomasz Prokop, Sztuka propagandy – plakat

3(7)/2008

Spis treści:

Krystyna Marcinek, Fiodor Dostojewski a nadzieja powszechnego zbawienia (Apokatastasis) na podstawie powieści „Zbrodnia i kara" oraz „Bracia Karamazow"

Mikołaj Mazuś, Dzieje Pustelni Optyńskiej i jej znaczenie dla dziewiętnastowiecznej Rosji (cz. I)

Dagmara Bożek, Wizja męczeństwa i świętości na przykładzie wybranych żywotów świętych – Wojciecha, Borysa i Gleba

Paulina Mucha, Szahidki

Agnieszka Marciniuk, Kobiety Pietruszewskiej

Krystyna Marcinek, Od socjalistycznego internacjonalizmu do wielkoruskiego szowinizmu – kilka uwag o radzieckiej polityce narodowościowej Lenina i Stalina

Emilia Borkowska, Starowiercy w Polsce

Irena Wasidłowa, Jerzy Wasidłow, Żanna Komar, Diana Wasidłowa, Postać rotmistrza Cichockiego
w powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i Mieczem"

4(8)/2008

Spis treści:

Mikołaj Mazuś, Dzieje Pustelni Optyńskiej i jej znaczenie dla dziewiętnastowiecznej Rosji. Część II

Adam Sobolewski, Po południowej stronie gór. Europa Andrzeja Stasiuka

Marcin Ziomek, W poszukiwaniu kulturowej tożsamości – rosyjscy europejczycy: Fiodor Stiepun i Georgij Fiedotow i czasopismo „Новый град"

Michał Milczarek, Czy Tołstoj i Heidegger umierają tą samą śmiercią…? Śmierć w noweli „Śmierć Iwana Ilicza" a śmierć w filozofii Martina Heideggera

Krystyna Marcinek, Porównanie kazania metropolity Iłariona „Слово о законе благодати" z tekstami starożytnych teologów jako świadectwo wschodnio-chrześcijańskiej tożsamości Rusinów w pierwszym wieku po chrzcie

Małgorzata Marczyk, Новые тенденции и явления в переводе мульфильмов (на основе творчества Бартоша Вежбенты)

Wanda Płaszewska, Główne źródła kultu władcy w kulturze rosyjskiej

Katarzyna Sudnik, Literatura w „okresie dorastania" – o nowej prozie czarnogórskiej