Rok 2007

1/2007

Spis treści:

Magdalena Romanowska, Obraz starej Europy w Listach z Francji i Włoch Hercena

Krystyna Marcinek, Współpraca kulturalna między Rosją i Polską – jako członkiem Unii Europejskiej – droga do budowania wzajemnych relacji opartych na zrozumieniu

Tomasz Pugacewicz, Azja Centralna – podstawowe problemy regionu oraz poszczególnych republik

Barbara Molawko, Dlaczego Białorusini nie mówią po białorusku?

Katarzyna Pawlikowska, Oda Gabriela Dzierżawina pt.: Христос – poetycki traktat teologiczny?

Wojciech Koźmic, OUN-UPA – ideologia i rola w konflikcie polsko-ukraińskim w okresie II wojny światowej, tragiczne wydarzenia na Wołyniu.

Regina Kostrzewa, Pomarańczowa rewolucja i udział w niej Polski i Polaków

2/2007

Poniższy numer Zeszytów zawiera referaty przedstawione na Międzynarodowej Konferencji: Rosja – UE a sprawa polska, która odbyła się w Krakowie 8 maja 2006 r. Recenzentem tomu jest Prof. dr hab. Józef Smaga.

Spis treści

Bartosz Gołąbek, Integracja Europejska we współczesnej rosyjskiej filozofii politycznej

Wojciech Marciniak, Między Wschodem i Zachodem – Białoruś w polityce zagranicznej Rosji i Unii Europejskiej

Agnieszka Myśliwy, Rurociąg Odessa-Brody-Płock w kontekście nowej polityki energetycznej UE

Kamil Kaliński, „Polska jako pomost między Wschodem i Zachodem" – postulat do spełnienia, czy literacka funkcja „Kultury"

Paulina Makarowa, Współpraca polskich i kaliningradzkich organizacji pozarządowych

Rafał Lisiakiewicz, Współpraca gospodarcza Obwodu Kaliningradzkiego z krajami Unii Europejskiej na przykładzie Polski

Mariusz Kazana, Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej

Jakub Szeliga, Rosja w programach wyborczych polskich partii politycznych i kandydatów na prezydenta w wyborach 2005 r.

Вера Андрейчук, Партнерство Польши и Калининградской области в межкультурном пространстве ЕС: цели, проблемы, перспективы

Aleksander Wawrzyńczak, Rosyjska elita polityczna wobec Unii Europejskiej

3/2007

Spis treści

Aleksander Wawrzyńczak, Беседа с Александром Прохановым

Joanna Banak, Armenia Źródło cywilizacji europejskiej

Małgorzata Marczyk, Обычаи и традиция после 1917

Barbara Jaźwiec, Czesław Miłosz „Zniewolony umysł"

Ina Bogdanowicz, System pedagogiczny Antoniego Makarenki

Wanda Płaszewska, Борьба с религией в советские времена

Anna Radziejowska, П. Н. Филонов – неоткрытый художник 20-го века

Regina Kostrzewa, Русские и поляки – проблема стереотипов в нашей жизни

Magdalena Romanowska, Евразийство

4/2007

Spis treści:

Barbara Molawko, Вокруг таганки. Московский театр драмы и комедии на таганке после 1964 г.

Teresa Ostrowska, Советский Голливуд – кино как инструмент идеологической пропаганды

Aleksandra Filipek, Тайны, мистика, эротика – поиски смысла жизни в серебряном веке

Maria Kownacka-Ogórek, Сны Марка Шагала

Katarzyna Pawlikowska, Советское воспитание – производство „новых людей"

Tomasz Włodarczak, Architektura Moskwy II połowy XIX wieku

Katarzyna Bury, Architektura cerkwi św. Jura we Lwowie