Opieka naukowa

Opiekę naukową nad Zeszytami Naukowymi Wkoło Rosji sprawują pracownicy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ:

dr hab. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, prof. UJ

Zainteresowania naukowe prof. Krystyny Pietrzyckiej-Bohosiewicz dotyczą, przede wszystkim, współczesnej literatury rosyjskiej. Obejmują one także niektóre zagadnienia historii, filozofii i antropologii literackiej, znajdujące odzwierciedlenie w rosyjskiej literaturze samizdatu, tamizdatu i emigracji.

dr Aleksander Wawrzyńczak

Kulturoznawca; obecnie zajmuje się współczesną i najnowszą literaturą rosyjską, kulturą masową oraz historią i stanem obecnym rosyjskich mediów. Przez kilka lat sprawował funkcję opiekuna naukowego koła.