(W)Koło Rosji

Koło Naukowe Studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (W)Koło Rosji rozpoczęło swoją działalność w październiku 2003 roku podczas I Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców „Słowianie w Europie. Historia, kultura, język" zorganizowanej przez pracowników IFWsch UJ. Zajmujemy się działalnością kulturalną, związaną z propagowaniem kultury i historii krajów byłego Związku Radzieckiego w Polsce. Nasza działalność jest częściowo finansowana przez Uniwersytet Jagielloński.

Poza projektami wyjazdowymi, aktywnie działamy również na terenie Krakowa - przygotowujemy konferencje, spotkania naukowe, panele dyskusyjne, wieczory kina rosyjskiego. Rokrocznie asystujemy także przy organizacji stoiska filologii wschodniosłowiańskiej na Festiwalu Nauki. Jesteśmy bardzo czynną, otwartą na nowe wyzwania i inicjatywy grupą, która najlepiej spełnia się w działaniu. : )