Ważne adresy mailowe

Redakcja Wschodniego Mirażu: wschodnimiraz@gmail.com

Redakcja Studenckich Zeszytów Naukowych: zeszytynaukowe@gmail.com

Opiekun koła Dr hab. Władimir Miakiszew: Wladimir.Miakiszew@uj.edu.pl