Historia

Koło Naukowe Studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ (W)Koło Rosji rozpoczęło swoją działalność w październiku 2003 roku podczas I Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców „Słowianie w Europie. Historia, kultura, język" zorganizowanej przez pracowników IFWs UJ.

W pierwszym roku działalności Koło organizowało cykliczne spotkania poświęcone szeroko pojętej kulturze rosyjskiej oraz narodom wschodniosłowiańskim.

W październiku 2004 roku Studenci działający w Kole zorganizowali w Cieszynie II Międzynarodową Konferencję „Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język", w której, poza liczną grupą polskich slawistów, brali udział slawiści z Białorusi, Rosji oraz Ukrainy. W listopadzie 2005 członkowie Koła brali czynny udział w Tygodniu Kultury Rosji pt. ,,Ogród wielu kwiatów" w SP Nr 114 im. Arkadego Fiedlera.

Po bardzo udanym Festiwalu Kultury Ukraińskiej, zorganizowanym we współpracy z Kołem Ukrainistów, przygotowaliśmy kolejne duże przedsięwzięcia – Dni Estonii, które odbyły się w dniach 22-24 lutego 2006 oraz Dni Kultury Białoruskiej (8-10 marca).

Koło Naukowe (W)Koło Rosji w ciągu ostatnich kilku lat zorganizowało szereg wymian ze studentami z Rosji (Kaliningrad, Kazań, Pietrozawodsk, Ułan-Ude) oraz wyjazdy kulturoznawcze na Ukrainę (Lwów, Odessa).