Koło Naukowe (W)Koło Rosji

Koło naukowe (W)Koło Rosji zrzesza studentów zainteresowanych tematyką szeroko pojętego Wschodu. Zajmujemy się popularyzacją informacji o naszych sąsiadach zza wschodniej granicy. Organizujemy wiele projektów badawczych i wypraw, które pozwalają członkom koła samodzielnie, często tylko przy niewielkim wkładzie finansowym z własnej strony, podróżować po Rosji oraz krajach, których kultura i tradycja zazębiają się z obszarem naszych zainteresowań.